Meedenken en adviseren

Duurzaamheid in het groot en in het klein

Van de aardolie en het aardgas die in de fabrieken van Shell worden verwerkt, worden onder andere plastic, make-up, benzine voor auto’s en kerosine (brandstof voor vliegtuigen) gemaakt. Veel producten dus die we allemaal elke dag gebruiken. Maar aardolie en aardgas zijn grondstoffen die opraken. Bij het verwerken ervan komt CO2 vrij. Dat is zoals we dat noemen een ‘broeikasgas’ waar de aarde van opwarmt. Te veel CO2 in de lucht is niet goed voor mens en natuur. Het is dus belangrijk om na te denken over hoe we dit gas zo min mogelijk kunnen uitstoten.

De Kinderraad ontdekte dat Shell hier op verschillende manieren mee bezig is. Zo hebben Shell-experts bijvoorbeeld een manier uitgevonden om de CO2 die in de fabriek in Pernis vrijkomt, op te vangen en via buizen naar het Westland naar de kassen te vervoeren. Daar wordt de CO2 hergebruikt om planten, groenten en fruit te laten groeien. In Moerdijk staat een zonnepark. Dit is een veld met allemaal zonnepanelen. Deze panelen wekken voor een deel de energie voor de chemiefabrieken op dit terrein op. Ook kwam de Kinderraad erachter dat afval scheiden voor Shell-medewerkers al jaren de normaalste zaak van de wereld is.

Samen naar een beter milieu

De Kinderraad vindt het belangrijk dat iedereen een steentje bijdraagt aan een beter milieu. Dus Shell als bedrijf, maar ook mensen zoals jij en ik. De Kinderraadleden bedachten daarom een inspiratiekaart. Hierop staat uitgelegd hoe Shell probeert om zo duurzaam mogelijk te werken. Ook worden er tips gegeven over wat je zelf thuis kunt doen om duurzamer te leven. De insteek van de Kinderraad is namelijk: “Geef zelf het goede voorbeeld en spreek anderen erop aan. Want wil je een verandering zien in je omgeving, dan moet je beginnen bij jezelf!”