Onze website gebruiken

Onze websites zijn ontworpen om voor alle gebruikers zo gebruiksvriendelijk als mogelijk te zijn. Eigenschappen van de site, die deze gebruiksvriendelijker maken, worden hieronder toegelicht.

Nieuwe vensters

Links naar Shell rapporten (bijv. jaarverslagen), niet-Shell-websites en downloadbare bestanden zoals PDF-, Zip- en Word-bestanden worden in een nieuw browservenster geopend wanneer u op de koppeling klikt.

U kunt dan heen en weer schakelen tussen de bestaande website en het nieuw geopende venster.

Na het aanklikken van links naar non-Shell websites wordt eerst een disclaimer geopend waarin u wordt gevraagd om op de link ‘Verder gaan met uw reis' te klikken om verder te gaan. Koppelingen die worden geopend in een nieuw venster, worden op alle Shell websites duidelijk gemarkeerd door tekst naast de titel van de link of binnen de tag van de link (alt-text).

Paginatitels

Elke pagina heeft zijn eigen unieke paginatitel die de inhoud van de pagina duidelijk aangeeft. Hierdoor kunt u goed volgen waar u zich bevindt op de website en kunt onderscheid maken tussen diverse pagina's, wanneer u méér dan één venster of tabblad open heeft.

Koppen en titelregels

Koppen en titelregels zijn relevant en worden in een logische volgorde aangeboden, zodat u deze kunt gebruiken om u een overzicht van de pagina te verschaffen. Voor gebruikers van een schermlezer houdt dit in dat zij de schermlezerfuncties kunnen gebruiken om van kop naar kop te springen of u kunt een lijst van alle koppen laten weergeven, zodat u kunt beslissen welke voor u het meest van belang is, en deze rechtstreeks kunt benaderen.  

Gegevenstabellen hebben - indien nodig - rij- en kolomtitels die niet visueel afwijken van de datacellen, maar wel gecodeerd zijn, zodat schermlezers ze kunnen identificeren. Dit maakt het voor gebruikers van schermlezers mogelijk om er vanuit elk punt in het tabelraster achter te komen hoe de relevante kop/titel luidt.

Links

Links worden zo geschreven dat zij duidelijk, beknopt en op elke pagina uniek zijn. Dit maakt het makkelijker om de links ook visueel te scannen, wanneer u gebruik maakt van een schermlezer. Lay-out van pagina's

De homepage omvat vier kwadranten in het hoofdgedeelte van de pagina. Deze bieden toegang tot de vier hoofdgedeelten van de site. Op elke Shell webpagina zijn dezelfde vier gedeelten toegankelijk vanaf de horizontale navigatiebalk aan de bovenzijde van elke pagina. Dit zorgt ervoor dat u vanaf elk punt waar u bent, toegang heeft tot elk ander deel van de site.

Wanneer u Shell.nl begint te verkennen, zult u ontdekken dat er aan de linkerzijde van de pagina een spoor wordt opgebouwd, terwijl u over de site navigeert. Dit navigatieveld aan de linkerzijde stelt u in staat om terug te keren naar een gedeelte waar u al eerder geweest bent of om uw zoektocht voort te zetten om verdere gedetailleerdere informatie te vinden.

In het hoofdgedeelte van de pagina wordt de echte inhoud van de Shell site gepresenteerd. Deze inhoud zal veranderen en geactualiseerd worden, terwijl u op en rond de website surft.

De footer  heeft 4 hoofdgedeelten voor de navigatie: Over onze website, hoofdgedeelten, tools en een samenvattende tekst. Deze vindt u op alle Shell websites. Over onze Website biedt toegang tot Hulp bij toegankelijkheid, Bepalingen en Voorwaarden, Privacybeleid en onze Wereldwijde Helplijn (waar u problemen met de naleving van beleid en regels kunt melden).

De Tools sectie is uniek voor elke website en deze toont relevante applicatie zoals een stationfinder, vacature zoekopdrachten, een calculator voor aandelenprijzen etc.

Binnen de footer vindt u ook een zoekveld. Van hieruit kunt u een zoekopdracht starten voor de hele website om artikelen en informatie op te zoeken die voor u van belang zijn.

Browser sneltoetsen via het toetsenbord

Bij het ontwerp van de Shell website is rekening gehouden met mensen die geen muis kunnen gebruiken, zoals mensen met Repetitive Strain Injury (RSI) die alleen een ergonomisch toetsenbord kunnen gebruiken om over het web te surfen, met mensen die mobiliteitsproblemen hebben in de bovenste ledematen en software met stemcommando's gebruiken en met gebruikers met visuele beperkingen die schermlezers gebruiken.

In dit onderdeel wordt uitgelegd hoe u op de Shell webpagina kunt navigeren zonder de muis en hoe u sneller en gemakkelijker kunt surfen met behulp van de standaard toetsencombinaties.

U kunt Windows Explorer bijvoorbeeld heel gemakkelijk openen door de toets met het Windows-logo ingedrukt te houden en op 'E' te drukken.

Dit is een veel snellere manier dan achtereenvolgens klikken op 'Start', 'Programma's', 'Bureau-accessoires' en 'Windows Explorer'.

NB: als u niet over de genoemde versie van een browser beschikt, werken een of meerdere van de genoemde toetsencombinaties mogelijk niet.

Hulp bij downloads, video's en Flash

Onze website bevat documenten in verschillende formaten en animatie-elementen zoals video's en Flash.

Downloads

We gebruiken PDF-bestanden om de vormgeving en het gevoel van de originele documenten te behouden. Om PDF-bestanden te openen en te bekijken, moet u de laatste versie van Adobe Acrobat Reader downloaden (gratis). Het Royal National Institute for the Blind publiceert eveneens informatie over toegang tot PDF bestanden met schermlezers voor gebruikers. Voor verdere informatie over de toegankelijkheid van Adobe producten verwijzen wij naar Access Adobe.

Om ZIP-bestanden te openen en in te zien, kunt u de nieuwste versie van Microsoft downloaden. Deze extractiesoftware maakt het mogelijk om ZIP-bestanden uit te pakken zodat u de inhoud kunt bekijken.

Geluidsproblemen

Wanneer u de video ziet, maar niets hoort, moet u controleren of de luidsprekers ingeschakeld zijn. Controleer eventueel ook de volume-instellingen van Windows Media Player of uw geluidskaartinstellingen.  Als u wel geluid ontvangt, maar de kwaliteit van het geluid slecht is, moet u het volume van de luidsprekers en de volume-instellingen in Windows Media Player aanpassen.

Flash

Om Flash content te bekijken heeft u een Flash-player plug-in versie 8 of hoger nodig.  Indien Flash niet geïnstalleerd is op uw computer, kan u gevraagd worden om de plug-in te downloaden. U kunt deze als alternatief ook downloaden van de officiële Adobe site.

Alternatieve afbeeldingen of HTML-versies zijn beschikbaar voor diegenen die de content in een non-Flash format willen bekijken.